011/3065 492 office@mirnakuca.com

Državna VS privatna bebisiterka

Nije lako naći odgovarajuću osobu kojoj ćemo poveriti svoje dete na čuvanje. Raspitali smo se u privatnim i državnim agencijama kako se biraju dadilje, koje testove prolaze, koliko koštaju njihove usluge… Kada je reč o starosti bebisiterki koje zapošljava “Bebi...

Tri najbolje bebisiting agencije po izboru sajta Belano

Roditeljstvo danas je poseban izazov, posebno u svetu ubrzanog tempa u kojem se roditelji susreću sa sve intenzivnijim pitanjem organizacije vremena, vannastavnih aktivnosti, ali i mladi roditelji nemaju više luksuz da vreme koje treba posvetiti prinovi posvete...
Pozovite nas