011/3065 492 office@mirnakuca.com

Saradnja sa lokalnom zajednicom

Saradnja sa udruženjem 

“Žene na prekretnici 45+”

 

Od 2016. agencija Mirna kuća pruža podršku udruženju žena na prekretnici 45+ u okviru njihovih programa osnaživanja žena koje su ostale bez posla. U okviru radionica predstavlja im se mogućnost zapošljavanju preko naše agencije kao i stimulisanje za pokretanje sopstvenog preduzetništva.

Agencija “Mirna kuća” učestvovala je  kao partner u Projektu Udruženja pod nazivom “Druga šansa za žene koje imaju 45+ godina u Srbiji – Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti“. Projekat je realizovan 2019/2020 godine u 5 gradova Srbije i  zajednički su ga sproveli Koordinaciono telo i Agencija UN za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women), uz finansijsku podršku EU.

Humanitarne akcije

 

Za poslednjih 10 godina više od 50 volontera uključilo se u humanitarne akcije koje je organizovala Mirna kuća. Akcije su podrazumevale: sakupljanje garderobe i hrane, organizacija zajedničkih proslava, organizovanje volonterskih radionica, učešće na javnim skupovima, inkluzivni rad.

 

CZODO ZVEČANSKA
/Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine/

Godine 2011. i 2012. organizovali smo inkluzivne Montesori muzičke radionice u DC Majdan i donirali 100 Montesori materijala.

Godine 2013. -2014. Norveška ambasada finansirala je i podržala projekat Implementacija Montesori metode u radu CZODO Zvečanska u kom je agencija „Mirna kuća“ učestovala kao partner CZODO. Oko 80 dece, od kojih je 20 dece bilo sa teškoćama u razvoju,  prošlo je kroz ovaj program. Od 2014. do 2017.godine nastavili smo volonterski rad.

 

NURDOR
/Nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka/

Organizovali smo susrete Vreme je za šoljicu razgovora, u okviru kojih smo u bolničkim uslovima, na Onkološkoj i Klinici za hematologiju, sa decom obolelom od raka i leukemije, sprovodili Montesori aktivnosti sa materijalima i muzičke aktivnosti.

Godine 2011. pripremili smo Montesori materijale i obučili volontere za izvođenje muzičkih radionica i psiholoških igara za sedamdesetoro dece izlečene od raka i leukemije koja su išla na rehabilitaciju u kamp Dobre nade u Ivanjici.

 

KEC
/Kreativno edukativni centar/

Akcija Duplo dobro, za Novu godinu 2016. otkupili smo od KEC udruženja voćne rolnice koje izrađuju njihovi korisnici – osobe sa intelektualnim teškoćama, i donirali svakom detetu Zvečanske novogodišnji slatkiš.

  1. godine održali smo predavanje iz poslovne komunikacije i inkluzivnu radionicu sa radnicima International school of Belgrade i korisnicima KEC-a kao model radnog osposobljavanja osoba sa intelektualnim teškoćama.

 

Pozovite nas