011/3065 492 office@mirnakuca.com

Nega starih lica u kućnim uslovima

O usluzi nege

Omogućavamo uslugu:

 • dnevna nega od 2 sata do 8 sati dnevno.
 • noćna dežurstva 12h.
 • Intenzivna nega po izlasku iz bonice i kod teških bolesnika ( 24/1).
 • Nega 24 sata sa stanovanjem za lica koja imaju teškoće u samostalnom životu.

Usluge koje negovateljice pružaju:

 • Priprema i davanje obroka,
 • lična higijena (presvlačenje, kupanje, menjanje pelena, higijena u krevetu),
 • davanje terapije i vođenje lista o davanju lekova i suplemenata,
 • merenje pritiska, temperature,
 • osnovno sredjivanje prostorije u kojoj boravi negovano lice (postelje, pranje poda, usisavanje, brisanje prašine, kupatila, kuhinje),
 • pranje i peglanje veša,
 • nabavka namirnica i lekova,
 • šetnja, pratnja do lekara ( u skladu sa radnim vremenom)
 • noćna dežurstva
 • izveštavanje agencije i porodice o promenama kod negovanog lica.

Porodica angažovalo je preko naše agencije negovateljicu za pomoć i negu starih i bolesnih pokretnih, polupokretnih i nepokretnih lica u njihovom domu

Stručnost na prvom mestu

Sertifikovane negovateljce završile su obuku sa osnovama gerontologije, gerijatrije, posebnih psihijatrijskih problema starih ljudi i bazične nege.

Praktičnim radom sa lekarima i socijalnim radnicima savladale su osnove radnookupacione terapije i osnovnih vežbi kako bi starim i bolesnim licima pružile adekvatnu stimulaciju u skladu sa njihovim potrebama i zdravstvenim mogućnostima.

Kontakt telefon

011/3065 492
065/3620 904

Mejl

nega@mirnakuca.com

Želite da postanete negovatelj u našem timu?

Starim ljudima je potrebna nega, pažnja i nečija toplina kako bi svoje dane provodili u miru i prijatnosti. Potrebna im je osoba koja ih razume, a na prvom mestu u sebi oseća empatiju i potrebu da pomaže starim i bolesnim osobama.

Ukoliko ste to vi naša obuka će vam pomoći da steknete veštine i znanja kojima ćete osnažiti sebe u profesiji za čiji je početak dovoljno da volite stare ljude.

Vaše iskustvo u radu sa starim i bolesnim licima možete steći sa nama i biti jedna od negovateljica/negovatelja koji će pružati pomoć, negu, mir i zadovoljstvo starim ljudima, a sebi obezbediti siguran posao.

Sadržaj obuke Komunikacijske veštine u radu sa starim osobama i Obuka za negovatelje starih:

Autori obuke:

Mirjana Lukić – menadžer u zapošljavanju, diplomirani vaspitač, Montesori vaspitač

Marija Maran – menadžer u zapošljavanju, diplomirani socijalni radnik

Prof. dr sci. med. Zlata Adamov – specijalista medicine rada, specijalista nutricionista

Dr Srđan Simić – doktor medicine neuropsihijatar

Dr Milo Jokanović – neuropsihijatar

Dr Ivan Rajković – specijalista infektologije

Natalija Ivanković – medicinska sestra.

Pozovite nas