011/3065 492 office@mirnakuca.com

Programski bebisiting sa elementima Montesori metode

O usluzi programskog bebisitinga

Porodica je preko naše agencije našlo osobu kojoj je poverio čuvanje svog deteta.

Opis posla bebisitera i programa rada sa decom ranog uzrasta:

  • Priprema obroka i hranjenje.
  • Presvlačenje i lična higijena.
  • Sređivanje flašica, igračaka, dečijih stvari.
  • Igre na otvorenom.
  • Pravljenje mesečnog plana u radu sa detetom.
  • Praćenje detetovih postignuća.

Bebisiterke pohađaju mesečne radionice na kojima imaju prezentaciju novih materijala za rad sa decom i predavanje na temu koja je aktuelna.

Roditeljima šaljemo izveštaj na kraju meseca o postignutim i planiranim aktivnostima.

Kontakt telefon

011/3065 492
065/3620 904

Mejl

bebisitng@mirnakuca.com

Marija Montessori bila je lekar i svoj metod razvila je kako bi pomogla učiteljima i vaspitačima da u svakom detetu razviju njegove najveće potencijale.

Individualnost, samostalnost i samorazvoj čine glavne osobenosti ove pedagogije.

Govorila je:

– “Samostalnost je potrebna detetu, da bi moglo pratiti svoje unutrašnje podsticaje za aktivnosti koje će mu biti od koristi.”

– “Pomozi mi da uradim sam.”

Autori edukacija i mentori programskog bebisitinga su:

Mirjana Lukić – Montesori vaspitač, menadžer u zapošljavanju, direktor agencije “Mirna kuća”

Vinojla Kirovski Keleč – Montesori vaspitač za decu sa posebnim potrebama, Montesori bebister.

Posredovanjem u bebisitingu bavimo se od 2008. godine. Još 2010. godine prepoznali smo potrebu da se sa decom ranog uzrasta radi u kući po određenom programu i time utiče na zadovoljavanje njihovih razvojnih potreba. 2010. godine napravili smo program Montesori kod kuće koji je uključivao: decu, roditelje i bebisitere. Ovaj program imao je primenu u radu sa decom u CZODO Zvečanska. Oko 80 dece, od kojih je 20 dece bilo sa teškoćama u razvoju  prošlo je kroz ovaj program od 2013. do 2019. godine.

Naša iskustva objedinili smo u edukacijama za roditelje, bebisitere i sve osobe koje se bave decom koristeći elemente Montesori pedagogije.

 

 Fotografije naših aktivnosti

Sadržaj naših edukacija

Koja znanja ćete posedovati po završetku ovog kursa?

 

  • Znanja o suštinskim potrebama deteta.
  • Znanja i veštine uspešne komunikacije sa decom.
  • Znanja o rešavanju detetovih problema.
  • Znanja o uspostavljanju pozitivnog autoriteta i fleksibilnih granica.
Pozovite nas