011/3065 492 office@mirnakuca.com

Ustupanje radnika

– Staff leasing –

O usluzi ustupanje radnika

Agencija za zapošljavanje „Mirna kuća“ bavi se uslugom lizinga radnika na osnovu dozvole za rad Ministarstva za rad,zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja broj: 101-00-00118/2020-24

Ukoliko je potrebno da za vas vršimo selekciju profila ili samo preuzmemo vaše radnike iz bilo koje delatnosti sklopivši  ugovor o radu možete nas kontaktirati i sa nama sklopiti ugovor o poslovno tehničkoj saradnji.

Agencija kao poslodavac preuzima na osnovu ugovora o radu obavezu isplaćivanja zarade zaposlenih sa pripadajućim porezima i doprinosima, naknadom za prevoz u javnom saobraćaju, regres i topli obrok na osnovu vašeg obračuna zarade uz agencijsku proviziju.

 

REFERENTNA LISTA DOSADAŠNJIH KORISNIKA:

  • „THE INTERNATIONAL SCHOOL OF BELGRADE“, Beograd
  • „CEKOS IN“DOO, Beograd
  • „MELLON SERBIA“ DOO, Beograd
  • „XPRO“ DOO, Beograd
  • „CITY FACILITY DOO“, Beograd
  • “BIBLIOTEKA GRADA BEOGRADA”, Beograd

Sa Mirnom kućom sarađujemo već jednu deceniju u domenu održavanja objekata i sa velikim zadovoljstvom bih uvek preporučila ove izuzetne ljude i divne saradnike, sa kojima je jednostavno dogovoriti se, pronaći rešenje za sve situacije i izazove, i uspešno i kvalitetno poslovati. Zahvaljujući profesionalnom pristupu, iskustvu, dobrom odabiru zaposlenih od strane Agencije Mirna kuća, sjajnom odnosu prema ljudima sa kojima radimo, kao i klijentima, zajedno smo iz godine u godinu napredovali i unapređivali usluge, a broj zajedničkih klijenata kontinuirano se uvećava. Hvala Mirnoj kući na divnoj dugogodišnjoj saradnji, verujem da će još dugo trajati, na savetima i želim vam mnogo uspeha u daljem radu, dobrih inovativnih ideja, široku mrežu korisnika i da uživate u svom poslu. 

Ivana Vasiljević

Managing director, City Facility d.o.o. Beograd

Agencija „Mirna kuća“ na sastanku Privredne komore Srbije.

Aktivno učešće u donošenju zakona o ustupanju radnika.

Organizovana pratnja dece
(Bus monitoring)

Od 2009. godine zaposleni radnici agencije obavljaju poslove pratnje dece u školu (bus monitoring) u International school of Belgrade. Deca se prevoze minibusevima od kuće do škole, u pratnji profesionalnih lica i u određeno vreme vraćaju iz škole, na kućnu adresu.

Pozovite nas