011/3065 492 office@mirnakuca.com

Pored Nacionalne službe za zapošljavanje kao državne institucije Republike Srbije čija je delatnost da posreduje u zapošljavanju nezaposlenih lica, koja nemaju zasnovani radni odnos, a koja su uredno prijavljena na evidenciji nezaposlenih lica i lica koja rade u neformalnom sektoru ili po ugovoru van radnog odnosa, a koja su takođe prijavljena na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, spajanjem tih nezaposlenih lica sa poslodavcima iz javnog i privatnog sektora koji traže radnike preko Nacionalne službe za zapošljavanje, u Srbiji posluju i privatne agencije za posredovanje u zapošljavanju, koje su u zakonskoj obavezi da imaju dozvolu za rad, koju izdaje Ministarstvo rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja Republike Srbije i prema zakonima koji uređuju oblast zapošljavanja, privatne agencije za posredovanje u zapošljavanju, koje posluju na tržištu rada Srbije, ne smeju da naplaćuju uslugu posredovanja u zapošljavanju nezaposlenim licima, koja se određenoj agenciji obrate u potrazi za poslom.

Članak u celosti možete pročitati na narednom linku.

Pozovite nas