011/3065 492 office@mirnakuca.com

Nega starih lica u kućnim uslovima, kojom smo počeli da se bavimo 2008. godine, za većinu korisnika u početku je značila osnovnu pomoć: pripreme obroka, nabavke namirnica, šetnju, razgovor…

Zadovoljni klijenti preporučivali su našu agenciju i vremenom smo počeli da dobijamo sve više zahteva. Jedan od razloga je i činjenica da smo zemlja starih ljudi i da je ova usluga potrebna većem broju stanovnika. Po izvorima medija na hiljade naših stanovnika nalazi se nalisti čekanja za gerontodomaćicu. Iz tog razloga smo počeli da proširujemo našu uslugu.

Zdravstveno stanje negovanih lica

Sve veći broj starih ljudi boluje od nekoliko bolesti. Najčešće bolesti su: hipertenzija, dijabetes polineuropatija, Parkinsonova bolest…. Uz to većina njih ima kognitivni deficit usled demencije, Alchaimera. Tretman ovakvih pacijenata zahteva dosta znanja i veština u kućnim uslovima. Prihvatenje pacijenata posle moždanog udara, preloma kuka ili butne kosti zahteva znanja oko transfera osobe, presvlačenja, lične higijene, menjanja pelena i stimulacije u kretanju koja treba da bude bezbedna.

Nega starih lica u kućnim uslovima zahteva multidisciplinarni tim

Povećavanjem broja zahteva i njihovom različitošću oformili smo stručni tim u oblasti gerontologije koji je napravio obuku za negovatelje. Time smo znanja i veštine negovatelja podigli na nivo da mogu da prihvate narazličitije vrste bolesnika i pruže odgovarajuću uslugu u kućnim uslovima. Posete medicinskih sestara i fizioteraputa su posebna vrsta usluge koju smo počeli da pružamo kada je pored bazične potrebna i medicinska nega. Posete neuropsihijatra za pacijente koji boluju od demencije, Parkinsona, depresije i sličnih bolesti su postale neophodne. Onkološkim pacijentima takođe pružamo odgovarajuću pomoć jer su naši lekari za negovatelje napravili poseban pristup u radu sa ovakvim bolesnicima. Nega u kućnim uslovima danas zahteva multidisciplinarni tim i pristup.

Nega starih lica podrazumeva druženje i razgovor sa starim osobama

Pored bazične nege starim osobama je najpotrebniji razgovor. Većina njih ima sindrom „napuštenog gnezda“. Odlaskom dece iz kuće osećaju usamljenost koja vodi početku depresije, a neretko i  demencije. U našem tim uveli smo socijalne radnike koji su edukovali negovatelje osnovama radnookupacione terapije i dali im osnove psihologije strarenja. Razumevanjem potreba svake stare osobe negovatelji kroz razgovor dolaze do njihovih interesovanja kojim osmišljavaju aktivnosti u toku dana. Veliki akcenat smo stavili na slušanje muzike, igranje društvenih igara, izlaske u prirodu, likovne i praktične aktivnosti jer one utiču na očuvanje kognitivnih funkcija, vitalnosti i kvalitet života.

Kognitivne smetnje starih osoba – kako nega starih lica pomaže

Komunikacija sa starim osobama sa smetnjama  zahteva posebno strpljenje i veštine. Bilo da se radi o smetnjama govora, sluha, vida ili kognitivnim smetnjama kao posledicom moždanog udara i zaboravljanja. Negovateljima je pružena jasna slika o razvoju smetnji, njihovom uticaju na ostale funkcije starih osoba i veštine komuniciranja kojima oni lakše od članova domaćinstva starim osobama omogućavaju samostalnost i zadržavanje osnovnog životnog dostojanstva. Na sledećem linku može se pročitati i vrlo zanimljiv tekst o ovoj temi.

Promene u starenju

Najvažniji deo posla negovatelja je stalno posmatranje i procena mogućnosti stare osobe koje se iz dana u dan mogu menjati. Shodno posmatranju pruža se odgovarajuća pomoć sa ciljem da se oni održe što više vitalnim i samostalnim. Iznenadne promene zdravstvenog stanja, novih bolesti i otežanog funkcionisanja podrazumevaju prilagođavanje negovatelja i uvođenje sve veće pomoći. Veliki broj negovanih lica u nekom trenutku prelazi na negu sa stanovanjem. Negovateljice se smenjuju u smenama na 15 dana, žive kod starih osoba i pružaju im odgovarajuću pomoć. Ova usluga omogućava deci negovanih lica da žive život sa svojom porodicom, a da roditelji imaju zadovoljene sve svoje potrebe, od nege i higijene do socijalne stimulacije.

Kako da procenimo koliko je sati nege potreno?

To je najčešće pitanje koje naši korisnici postavljaju. U zavisnosti od samostalnosti stare osobe određuje se broj sati usluge nege kao i od onih stvari koje za određeno vreme treba da se urade. Sugerišemo da se stara lica što više stimulišu da funkcionišu samostalno, a kada je za njihovo zdravlje nebezbedno da ostaju sami više od osam sati dnevno predlažemo negu sa stanovanjem.

Na stranici o nezi starih lica u kućnim uslovima dato je više informacija o tome šta nega starih lica podrazumeva.

Nega starih lica
Radno-okupaciona terapija

Empatija kao ključ

Svest da ćemo ćemo svi postati stari pokreće tim „Mirne kuće“ da ovaj posao radimo sa empatijom prema starim osobama. Empatija takođe postoji prema članovima porodice čije roditelje negujemo. Razumemo da nije lako suočiti se sa nemoći sopstvenih roditelja. Razumemo jedni druge i pružamo podršku negovateljima u poslu koji nije lak. Osećaj ispunjenosti i plemenitosti, kada starim osobama omogućimo da žive dostojanstveno svom domu, ispunjava sve nas.

Mirjana Lukić

Pozovite nas