Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
Flag Counter

                                        

VIZIJA

Vizija agencije: briga o bližnjem

Agencija "Mirna kuća" se bavi posredovanjem u zapošljavanju, a svoj rad zasniva na rešavanju socijalnih problema otvaranjem novih radnih mesta. 

Usluge koje pružamo podrazumevaju pomoć deci, obolelim, starim i ugroženim licima...

 

 

Veliki broj osoba koje zapošljavamo su iz  socijalno ugroženih grupa. Najčešći profili su žene ostale bez posla nakon dugogodišnjeg radnog staža u firmama koje su prestale saradom, žene starije od 50 godina. Veliki broj su  samohrane majke, pripadnici romske populacije, izbegla lica, kao i lica  koja imaju poteškoće da nađu posao, u koja spadaju mladi do 25 godina starosti…

Socijalno preduzeće

Program agencije je licenciranje agencije kao socijalnog preduzeća za zapošljvanje lica sa invaliditetom, kao i aktivna prekvalifikacija nezaposlenih sa srednjom stručnom spremom, poznavanjem rada na računaru i stranih jezika, sa ili bez iskustva, kojima je potrebna dodatna poslovna veština i koji su spremni da izuče i zanate. Usluge koje agencija pruža posvećene su socijalnoj misiji čiji je cilj ulaganje u novo zapošljavanje.

Kao društveno odgovorno preduzeće angažovani smo u kontinuiranoj inovaciji, učenju i istraživanju koje služi toj misiji. Razvijanje društvenih vrednosti, koje se bazira na razvijanju interesa socijalno isključenih grupa stanovništva i služi njihovim ciljevima je glavni cilj menadžera agencije MIRNA KUĆA.

 

Zaposliti osobu više je nego pronaći joj posao. To je rešenje egzistencije, stambenog pitanja, školovanja dece. Kroz put do posla sa našim klijentima i nezaposlenim licima razvijamo odnos otvorenosti i poverenja. Naš pristup radu vrlo je detaljan, svakom nezaposlenom i svakom klijentu prilazimo osluškujući njegove potrebe u potrazi za najadekvatnijim rešenjem.

 

 Odgovornost prema svakom pojedincu ostvaruje našu misiju odgovornosti prema društvu.

Delujemo prema društvu i pojedincu bez ograničenja, resursima kojima raspolažemo, 
sa vizijom da je briga o bližnjem naš najvažniji posao.