Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
STAFF LIZING

Staff lizing

Agencija za zapošljavanje „Mirna kuća“ bavi se uslugom lizinga radnika na osnovu dozvole za rad Ministarstva za rad,zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja broj:021-03-00038/2008-15-4.

 

Ukoliko je potrebno da za vas vršimo selekciju profila iz oblasti održavanja poslovnih prostora i pomoći u kući ili samo preuzmemo vaše radnike  iz bilo koje delatnosti sklopivši  ugovor o radu možete nas kontaktirati i sa nama sklopiti ugovor o poslovno tehničkoj saradnji.

Agencija kao poslodavac preuzima na osnovu ugovora o radu obavezu isplaćivanja zarade zaposlenih sa pripadajućim porezima i doprinosima, naknadom za prevoz u javnom saobraćaju, regres i topli obrok na osnovu vašeg obračuna zarade uz agencijsku proviziju.

REFERENTNA LISTA DOSADAŠNJIH KORISNIKA:

„THE INTERNATIONAL SCHOOL OF BELGRADE“, Beograd

„CEKOS IN“DOO, Beograd

„MELLON SERBIA“ DOO, Beograd

„XPRO“ DOO, Beograd

„CITY FACILITY DOO“, Beograd

"BIBLIOTEKA GRADA BEOGRADA", Beograd