Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
Flag Counter

ZAPOŠLJAVANJE

                                           

POSREDOVANJE

Posredovanje pri zapošljavanju

Posredovanje podrazumeva razgovore sa klijentima i sa licima koja na osnovu stručnosti i iskustva traže zaposlenje. Bavimo se osetljivim stvarima, kao što je intima svake kuće, i moramo da stvorimo preciznu sliku porodice i ponudimo joj ono što joj odgovara. Nezaposlena lica tokom razgovora, takođe, usmeravamo ka poslovima koje bi oni mogli najbolje da obavljaju. Glavni činilac u posredovanju za porodice je ljudski faktor na osnovu kog se trudimo da napravimo poklapanje energija. Da svuda bude mirna kuća. To znači da ukoliko dođe do konflikta, uvek možemo da ponudimo rešenje i jednoj i drugoj strani. Broj naših klijenata i lica koja smo uposlili govore o našem posredovanju. Nezaposlena lica sama definišu radno vreme koje bi mogla da rade, vrstu usluga koja bi mogla da pružaju i teritoriju grada na kojoj bi radila. Poštujući njihove mogućnosti, dobijamo zadovoljne klijente.

Slušanje ljudi je ključ dobrog posredovanja.

Razumevanje njihovih ljudskih potreba, pored njihove profesionalnosti, jeste most koji spaja ove dve strane.

Pored posredovanja za porodice, radimo posredovanje u zapošljavanju za mala i velika preduzeća. Trudeći se da ispoštujemo postavljeni kriterijum za selekcijom i ljudski factor, uspeli smo da u različitim kolektivima zaposlimo: recepcionare, poslovne sekretare, vozače, bus monitore, profesore, radnike na održavanju koji su našli svoje mesto u njihovom timu.