Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
ZAPOŠLJAVANJE

Pomoć pri traženju posla

 

 

Svakog nezaposlenog tim agencije MIRNA KUĆA vidi pre svega kao ličnost sa sposobnostima, iskustvom, vrlinama i kvalitetima koje ima. Prilikom razgovora za zapošljavanje trudimo se da uvidimo potrebe i mogućnosti svakog čoveka i da mu pomognemo da se usmeri u traženju posla i njegovom obavljanju, da ga što bolje pripremimo, prilagodimo i pomognemo mu da obezbedi egzisteniciju. Svakom ko ima potrebu da se razvija mi to i omogućimo – da napreduje, da menja posao... 

U tom cilju, za svakog nezaposlenog dostupne su naše usluge koje podrazumevaju intervju, testove, izradu profila, pripremu za razgovore sa klijentima, predavanja, prekvalifikacije... 

Kako se predstaviti na razgovoru za posao? 

Važno je pomoći nezaposlenom licu da savlada veštinu komuniciranja i da nauči da sebe predstavi na adekvatan način poslodavcu. Zaposlenje je jedna od najvažnijih stvari u životu. Ljudi odlaze na razgovor sa poslodavcem vrlo često pod velikom tremom koju moraju naučiti kontrolisati, kako bi svoje kvalitete istakli na pravi način. Čak i kada nezaposleno lice nauči da se predstavi i zadovaljava sve kriterijume i uslove koje je poslodavac postavio, to lice mora biti spremno na mogućnost odbijanja. Svaki razgovor za posao je iskustvo za sebe kroz koji se sazreva i uči.

 

Razvijanje emotivne inteligencije 

Klijenti pred agenciju i zaposlene postavljaju zahteve u kojima traže određeni nivo stručne spreme, znanje jezika, rada na kompjuteru, vrlo često traže testove ličnosti i inteligencije, ali sve češće najvažniji element pri selekciji im je emotivna inteligencija. Pomažemo nezaposlenim licima da razviju empatičnost kao osobinu kojom će bolje raditi svoj posao, da nauče da posmatraju sebe i druge, da prepoznaju i predvide svoje emocije i da za njih budu odgovorni, da nauče da probleme gledaju celovito.

 

Problemi u radu 

Prvi i osnovni stav koji mi u agenciji imamo jeste da su problemi sa ljudima najnormalnija stvar. U svom radu posebnu pažnju poklanjamo individualnim konsultacijama sa osobama koje smo zaposlili. U svakom trenutku na raspolaganju smo za razgovore o problemima na koje nailaze obavljajući uslugu za klijenta, kao i za medijaciju ukoliko se ukaže potreba za tim. Pomažemo u prevazilaženju stesnih situacija, konflikata i tražimo mirno rešenje koje može biti ponovna selekcija za klijenta i promena zaposlenja za osobu koja pruža usluge.

Informišemo i edukujemo radnike o mobingu, kako da se ponašaju ukoliko do njega dođe. 

 

Predavanja

Predavanja se baziraju na najsavremenijoj literaturi i temama: mobing, asertivnost, stres, menjanje navika, funky business, emotivna inteligencija...

Predavanja radimo za grupe ili individualno. Kada radimo za grupu informišemo se razgovarajući sa zaposlenima i sa njihovim menadžerima. U određenom periodu pratimo probleme koji nastaju, pokušavamo da otvorimo ljude i oni nam pričaju obične ljudske priče – ogovaranje, netolerantnost, svađe, laganja među kolegama...kao pokazatelje nerazvijene kontrole emocija. Iz neposrednih razgovora saznajemo probleme i to uzimamo kao temu za predavanje, izaberemo literaturu, radimo testiranja i pravimo radionice. Na kraju svakog predavanja osmislimo četiri–pet radioničarskih igara u kojima se izvedu problematične situacije i one im postaju transparentne. Trudimo se da nadovezujemo jedno predavanje na drugo. To je način na koji radimo sa grupom, sa timom radnika, bez obzira na njihove pozicije i tu se poštuje princip heterogenosti. Ne pravi se razlika da li su u pitanju fizički radnici, sekretari, menadžeri jer se baziramo pre svega na tome da smo svi mi ljudi, i da u kolektivu imamo interakciju i sa spremačicom i sa direktorom. Pratimo i horizontalnu i vertikalnu komunikaciju i pokušavamo da u njima napravimo ravnotežu.

Poslodavac može izabrati teme koje su neophodne za rešavnje problema poslovne komunikacije i bolji tim bilding.