Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
NEGA STARIH I BOLESNIH LICA

Nega starih i bolesnih lica

Od 2008. godine više od 1500 porodica angažovalo je preko naše agencije negovateljicu za pomoć i negu starih i bolesnih pokretnih, polupokretnih i nepokretnih lica u njihovom domu.

Omogućavamo uslugu:

dnevna nega od 2 sata do 12 sati dnevno;

noćna dežurstva 12h

nega 24 sata sa stanovanjem za lica koja imaju teškoće u samostalnom životu.

Angažovanje negovateljice za 24 sata nege  je prilagođeno potrebama naših korisnika:

 • vikend,
 • 7 dana,
 • 15 dana
 • 30 dana

 

 

 

USLUGE KOJE NEGOVATELJICE PRUŽAJU:

 • Priprema i davanje obroka,
 • lična higijena (presvlačenje, kupanje, menjanje pelena, higijena u krevetu),
 • davanje terapije i vođenje lista o davanju lekova i suplemenata,
 • merenje pritiska, temperature,
 • osnovno sredjivanje prostorije u kojoj boravi negovano lice (postelje, pranje poda, usisavanje, brisanje prašine, kupatila,kuhinje),
 • pranje i peglanje veša,
 • nabavka namirnica i lekova,
 • šetnja, pratnja do lekara
 • noćna dežurstva
 •  izveštavanje agencije i lekara o promenama kod negovanog lica.

Po potrebi korisnika, negovateljice mogu obilaziti stara lica u domovima, odnositi im potrebne namirnice i pratiti njihovu negu.

  

Nova usluga nege: SERTIFIKOVANE NEGOVATELJICE

Multidisciplinarni tim za negu

 U cilju poboljšanja usluge nege starih i bolesnih lica nudimo vam uslugu sertifikovanih negovateljica uz redovne mesečne posete lekara, neuropsihijatra i medicinske sestre čiji rad koordiniraju menadžeri agencije i socijalni radnik.

Sertifikovane negovateljce završile su obuku sa osnovama gerontologije, gerijatrije, posebnih psihijatrijskih problema starih ljudi i bazične nege.

Praktičnim radom sa lekarima i socijalnim radnicima savladale su osnove radnookupacione terapije i osnovnih vežbi kako bi starim i bolesnim licima pružile adekvatnu stimulaciju u skladu sa njihovim potrebama i zdravstvenim mogućnostima.

Više o članovima multidisciplinarnog tima za negu možete pogledati na strani o nama.

 

TIM I ZADOVOLJSTVO SERTIFIKOVANIH NEGOVATELJICA I KLIJENATA MIRNE KUĆE RASTE.

PROVERITE ZAŠTO!

 

 kontakt: 011/3065 492

                  065/3620 904

                  nega@mirnakuca.com