Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
NEGA STARIH I BOLESNIH LICA

Nega starih i bolesnih lica

Od 2008. godine više od 1400 porodica angažovalo je preko naše agencije negovateljicu za pomoć i negu starih i bolesnih pokretnih, polupokretnih i nepokretnih lica u njihovom domu.

Omogućavamo uslugu:

dnevna nega od 2 sata do 12 sati dnevno;

noćna dežurstva 12h

nega 24 sata sa stanovanjem za lica koja imaju teškoće u samostalnom životu.

Angažovanje negovateljice za 24 sata nege  je prilagođeno potrebama naših korisnika:

 • vikend,
 • 7 dana,
 • 15 dana
 • 30 dana

 

 

 

USLUGE KOJE NEGOVATELJICE PRUŽAJU:

 • Priprema i davanje obroka,
 • lična higijena (presvlačenje, kupanje, menjanje pelena, higijena u krevetu),
 • davanje terapije i vođenje lista o davanju lekova i suplemenata,
 • merenje pritiska, temperature,
 • osnovno sredjivanje prostorije u kojoj boravi negovano lice (postelje, pranje poda, usisavanje, brisanje prašine, kupatila,kuhinje),
 • pranje i peglanje veša,
 • nabavka namirnica i lekova,
 • šetnja, pratnja do lekara
 • noćna dežurstva
 •  izveštavanje agencije i lekara o promenama kod negovanog lica.

Po potrebi korisnika, negovateljice mogu obilaziti stara lica u domovima, odnositi im potrebne namirnice i pratiti njihovu negu.

  

Nova usluga nege: SERTIFIKOVANE NEGOVATELJICE

Multidisciplinarni tim za negu

 U cilju poboljšanja usluge nege starih i bolesnih lica nudimo vam uslugu sertifikovanih negovateljica uz redovne mesečne posete lekara, neuropsihijatra i medicinske sestre čiji rad koordiniraju menadžeri agencije i socijalni radnik.

Sertifikovane negovateljce završile su obuku sa osnovama gerontologije, gerijatrije, posebnih psihijatrijskih problema starih ljudi i bazične nege.

Praktičnim radom sa lekarima i socijalnim radnicima savladale su osnove radnookupacione terapije i osnovnih vežbi kako bi starim i bolesnim licima pružile adekvatnu stimulaciju u skladu sa njihovim potrebama i zdravstvenim mogućnostima.

Više o članovima multidisciplinarnog tima za negu možete pogledati na strani o nama.

 

Preporuka naše negovateljice


Posredstvom agencije "Mirna kuća" već četiri godine pružam pomoć gospodinu Ašeru Deleonu Bati 24 sata dnevno. Tokom ovih godina naša saradnja nije bazirana samo na teritoriju Beograda, već sam, kao pomoćnik, bila pratilac gospodinu Bati u Parizu i u Kanadi. Na obostrano zadovoljstvo, nadamo se dugoj saradnji.

Dušica Dinić negovateljica "Mirne kuće"

 kontakt: 011/3065 492

                  065/3620 904

                  nega@mirnakuca.com