Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
Flag Counter

                                  

O NAMA

Agencija za zapošljavanje MIRNA KUĆA

DOZVOLA ZA RAD MINISTARSTVA ZA RAD,ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA
BROJ:021-03-00038/2008-15-4

11000 BEOGRAD
ADMIRALA GEPRATA br 8 

 

Agencija za zapošljavanje MIRNA KUĆA je osnovana je 2008. godine.

Imamo dozvolu za rad Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja za poslove posredovanja i zapošljavanja. Do sada smo zapošljavali profile koji su obavljali usluge pomoći u kući: bebisiting, nega starih i bolesnih lica, domaćice kuće, održavanja poslovnih prostora, stambenih zgrada, apartmana, hostela i spotskih objekata.

Svoju delatnost proširićemo na zapošljavanje osoba sa invaliditetom, a aktivnosti ćemo usmeriti i na prekvalifikaciju nezaposlenih lica.

Naša baza obuhvata  oko 5.000 nezaposlenih lica različitih stručnosti koja su preko nas tražila zaposlenje. Do sada smo ostvarili uspešnu saradnju sa 2.400 klijenata na čiji zahtev smo odgovorili selektujući i zapošljavajući odgovarajuće profile.

Od 2009. godine naši zaposleni radnici obavljaju poslove održavanja, pratnje dece u školu, recepcionarske poslove u Internatonal School of Belgrade.

Naš tim menadžera za ljudske resurse i psihologa bavi se tim bildingom preduzeća.

Predavanja iz oblasti poslovne komunikacije obuhvataju savremene teme kojima se povećava produktivnost firmi i poboljšavaju međuljudski odnosi.

 

 

 

MIRJANA LUKIĆ

Vlasnica i direktorka MIRNE KUĆE

Menadžer za rad u zapošljavanju, diplomirani vaspitač,
Montesori vaspitač

 

Posle sedamnaest godina rada kao business administrator, u svojoj 41.godini shvatila sam da mogu ostati bez posla i da moram sebe da zaposlim. Imala sam radno iskustvo menadžera, zastupnika italijanske trgovinske firme, vaspitača i bebisitera sa 11 dece u zemlji i inostranstvu. To iskustvo omogućilo mi je uvid da se svaki posao može uraditi dobro i profesionalno ako mu se priđe odgovorno i sa punom svešću. To je samo pitanje volje.

Počela sam da razmišljam šta bih mogla da radim. Želela sam da se osamostalim i da iskoristim svoje iskustvo i prednosti. Ono što volim jeste, pre svega, rad sa porodicama i rad sa decom. Ono što znam jeste menadžment, finansije i rukovođenje. Spojivši to, sama sam sebi osmislila posao. Isto pravilo primenjujem na svakog čoveka koji dođe u agenciju da potraži posao – ono što znaš  spojiš sa onim što voliš. Putanja je vrlo jednostavna i tu sliku može da vidi svaki čovek.

Prekvalifikovala sam se u menadžera u zapošljavanju i zapošljavanjem sebe počela da zapošljavam ljude. Bavim se posredovanjem u zapošljavanju i predavač sam u oblasti tim bildinga. Godine 2010–2012. kreirala sam i sprovodila program u bebisitingu Montesori kod kuće

Uvidevši kako se broj starih lica kojima je potrebna stručna nega povećava zajedno sa stručnim saradnicima autor sam progama za obuku negovatelja u kućnim uslovima.

 

                   

 

 

MARIJA MAŠA MARAN                     

Diplomirani socijalni radnik

Menadžer u zapošljavanju

 

Završila sam muzičku gimnaziju „Mokranjac“ u Beogradu koja mi je omogućila da učestvujem na velikim koncertima i turnejama u zemlji i inostranstvu i tako steknem širinu u komunikaciji i slobodu javnog nastupanja i otvorenosti prema ljudima.

Završila sam Fakultet političkih nauka , smer socijalna politika i socijalni rad. Studije su mi omogućile učešće na različitim radionicama, praksi i istraživački projektima u radu sa decom, starim ljudima, raseljenim ljudima i vulnerabilnim grupama.
Najveće moje iskustvo je jednogodišnje stažiranje u CZODO Zvečanska gde sam radila kao pripravnik socijalni radnik. Moj posao bio je: prijem i zbrinjavanje dece, organizovanje aktivnosti, nega i briga o deci, praćenje u školu, kontakti sa porodicama, rad sa usvojiteljima, timski rad u evaualaciji i izradi izveštaja. Bez obzira ne težinu posla najveća nagrada mi je bila svakodnevni susret sa decom, njihovi zagrljaji, radost, druženje sa njima i njihova postignuća.

Od 2016.godine u Agenciji Mirna kuća vodim posredovanje za porodice kojima je potrebna bebisiterka, radim poslove HR sa svim licima koja traže zaposlenje. Jedan sam od autora programa i predavač u projektu obuke negovateljica u radu sa starim i bolesnim licima u kućnim uslovima. Učestvujem u radionicama, predavanjima tim buildinga i humanitarnim aktivnostima koje organizuje agencija. Volontiram u CZODO Zvečanska na Montesori radionicama u radu sa decom sa posebnim potrebama.

             

         

 

STRUČNI SARADNICI:

                                                                                                                                              

DR SRĐAN SIMIĆ

Neuropsihijatar

 

 

Medicinski fakultet u Beogradu završio sam 1981.godine, a specijalizaciju neuropsihijatrije 1990.godine.

U bolnici u Kovinu radim od 1984.godine. Na mestu načelnika odeljenja Neuroza i graničnih stanja bio sam od 1993-2005 godine, nakon čega osnivam Dnevnu bolnicu gde i sada radim kao neuropsihijatar na mestu Načelnika.
Završio sam edukaciju Grupne analize pod nazivom “Grupa i grupni terapeut” kod prof. dr T. Sedmaka u okviru IZMZ u Beogradu.

Sa tridesetogodišnjim specijalističkim iskustvom pružam razne vrste psihološke pomoći odraslima , deci i porodicama u prevazilaženju različitih životnih kriza.

U Agenciji Mirna kuca od 2013. godine sam konsultant. Na terenu pružam pomoć kao neurolog i psihijatar porodicama koje imaju problema sa starim osobama kod demencije, Parkinsona, delirantnih stanja, MMSa, ALSa…

Jedan sam od autora programa i predavač u projektu obuke negovateljica u radu sa starim i bolesnim licima u kućnim uslovima.

 Za pomoć se možete obratiti ukoliko imate:

 • razne vrste strahova, panične napade, loše misli, bezvoljnost i neraspoloženje, zabrinutost, nezadovoljstvo sobom i svojom funkcionalnošću, osećanje praznine ili usamljenosti, loše koncentracije, odsustva volje za obavljanje svakodnevnih aktivnosti, odsustva motivacje za „nešto novo“.
 • Ako imate somatske( telesne) tegobe koje su zasnovane na psihičkoj osnovi u vidu osećanja nedostatka vazduha, gušenja, pritiska u grudima, „igranje stomaka“ u predelu želudca, bezrazložno povraćanje i štucanje, problemi sa gutanjem  „knedle u grlu“, iznenadna lupanje i preskakanja rada srca, neobjašnjive vrtoglavice sa nestabilnom ravnotežom, problema sa znojenjem, podrhtavanjem celog tela, malaksalosti, ako hodate kao „po jastuku“, ako imate uporne glavobolje, stalni umor i poremećen san.
 • Osećate se permanentno neraspoloženi, tužni.
 • Imate gubitak samopouzdanja i samopoštovanja u svakodnevnim životnim situacijama.
 • Ako imate probema sa starim osobama u porodici koje su dementne i koje prave probleme i sebi i Vama.
 • Ako imate problema na ljubavnom i seksualnom planu.
 • Ako imate probleme sa roditeljima, članovima porodice, pretpostavljenima na poslu i prijateljima.
 • Ako imate strah od gubitka kontrole nad sopstvenim ponašanjem.
 • Ako imate doživljaj da je svet oko Vas počeo da se menja ili ste Vi počeli da se menjate prema njemu..
 • Ako ispoljavate zavisnost prema alkoholu, cigaretama i kompjuteru.
 • Ako imate krize u učenju, polaganju ispita.
 • Ako imate problema sa ishranom ili ste u brakorazvodnoj krizi.
 • Ako ste uspešni, a želite da budete još uspešniji, kvalitetetniji u svakodnevnom funkcionisanju, i tako dalje.

         Kontakt telefon: 063 349 486.

 

         

 

  PROF. DR SCI. MED. PRIM. ZLATA ADAMOV                                                                         

 

 

 

Medicinski fakultet  sam završila u Beogradu, 1974. godine na Institutu za higijenu i ekologiju Medicinskog fakulteta, kao i poslediplomske studije kroz individualni magisterijum 1974./75. godine.

Juna 1977. zapošljavam se na Institutu za medicinu rada "Dr Dragomir Karajović", Beograd. Iste godine odbranila sam magistarski rad sa temom” Uticaj stanovanja na psihosomatsko zdravlje”, i završavam Tečaj preventivne medicine u okviru specijalizacije iz higijene.

Odbranila doktorsku disertaciju 1984. godine, iz oblasti toksikologije sa temom “Efekti dugotrajne ekspozicje radnika živi”.

Vodila  naučne projekte Gradske i Republičke zajednice nauke.

Odlaskom iz Instituta zaposlena u Preduzeću "Adamov",  godinu dana radila u savetovalištu za ishranu, zatim u ordinaciji kao akupunkturolog, porodični lekar i na sistematskim pregledima radnika iz nekoliko privatnih firmi.

Školu za tradicionalnu medicinu OECPD završila 1991.g,

Školu za Homeopatiju završila sam u Beogradu 1996.godine.

Član SLD-a, Sekcije za medicinu rada od 1979. godine.

Od 1991. godine član Sekcije za akupunkturu i aktivan član.

Domaćin i suorganizator I Simpozijuma akupunkture 1994. godine. član predsedništva, a od 1997.g podpredsednik Sekcije za akupunkturu.

Član predsedništva Udruženja akupunkturologa Jugoslavije.

Od 1996.g imanovana sam za podpredsednika "MedisNet"-a i zadužena za časopis koji je namenjen stručnjacima iz biomedinskih nauka.

Ministarstvo za zdravlje dodelilo mi je zvanje primarijusa 1998.g, sa  78 objavljenih radova.

U toku 2013. primenom kvantnoinformacione tehnologije aparatom Oberon pomažem u očuvanju zdravlja kroz ”Studio zdravlja”.

Od juna meseca 2014.g na individualnoj edukaciji za trenera kod Snježane Ristić, konsultanta Lyfe mastery Institut iz Los Angelesa.                                                                                   

U martu 2015.g stekla licencu transformacionog dream builder trenera.

Od 2017. godine u Agenciji Mirna kuća consultant sam u oblasti nege, lečenaj I ishrane starih I bolesnih.  Jedan sam od autora programa i predavač u projektu obuke negovateljica u radu sa starim i bolesnim licima u kućnim uslovima.

 

 

                    

 

 

DR MILO JOKANOVIĆ

Neuropsihijatar

 

 

 

Medicinski fakultet u Beogradu završio sam 1985.godine, a specijalizaciju neuropsihijatrije 1995.godine.

Od 1987 – 1995.godine radio sam u neuropsihijatrijskoj bolnici   „Kovin” u Kovinu, kao  lekar opšte prakse i neuropsihijatar.

Od 1995 – 2001.god u  neuropsihijatrijskoj bolnici   “Laza Lazarević” u Beogradu kao neuropsihijatar

Od 2001. Godine u Institut za mentalno zdravlje u Beogradu   

Od 2005. god.  Bavims e privatnom praksom kao porodični terapeut.

Od 2010 god. – edukant u edukaciji iz sistemske porodične terapije alkoholizma Instituta za mentalno zdravlje u Beogradu 

Učesnik sam nacionalnog projekat o prevenciji alkholizma u srbiji   2010 – 2014

U Domu za stara lica “Lion” od 2011.-2015.godine  - konsultant neuropsihijatar,

Projekat “Inkluzija osoba sa duševnim poremećajem u Srbiji” - 2015.god.

Od 2016.godine. u Agenciji mirna kuca konsultant  - neuropsihijatar.

 Jedan sam od autora programa i predavač u projektu obuke negovateljica u radu sa starim i bolesnim licima u kućnim uslovima.

                                

                      

 

 

NATALIJA IVANKOVIĆ                                                                                                            

Medicinska sestra

 

 

Srednju medicinsku školu završila sam 1969.godine u Beogradu. Od 1972. do 2014 god. radila sam u Institutu za za  ortopedsko-hirurške boelsti “Banjica”  kao medicinska sestra. Imam 42 godine, radnog isustva u šok sobi, operacionoj sali, ambulantnom lečenju.

Od 2015. godine u Agenciji  Mirna kuća angažovana kao glavna medicinska sestra u neposrednom radu sa klijentima i kao savetnik agencije za obilazak klijenata i negovateljica na terenu.

Jedan sam od autora programa i predavač u projektu obuke negovateljica u radu sa starim i bolesnim licima u kućnim uslovima.

 

 

VINOJLA KIROVSKI KELEČ                                                                                            

Montessori vaspitač za decu sa posebnim potrebama,

Montessori bebisiter, trener jahanja      

 

 

 

2010.godine vodila sam radionice za roditelje “ Unaprediti roditeljstvo”, u OŠ “Karađorđe”,Beograd, u okviru projekta “Škola bez nasilja”.

2011.godine zvršila  sam edukaciju za Montessori bebisitera. Radila sam kao Montessori bebisiter pri agenciji “Mirna kuca” od 2011. do 2017.godine. Završila  sam Montessori edukaciju za rad sa decom sa posebnim potrebama 2014.godine. Član  sam Montessori društva Srbije od 2011.godine. Pohađala sam više stručnih skupova i usavršavanja u organizaciji društva.

2014.godine bila sam asistent u projektu: “Uvođenje Montessori metode u CZODO Zvečanska u radu sa vulnerabilnim grupama”. Od 2011. do 2018.  godine bila sam volonter - asistent u Montessori radionicama u CZODO Zvečanska u grupnom radu sa decom sa posebnim potrebama.

2015.godine kao trener jahanja, u okviru konjičkog kluba “Potkovica”, vodila sam projekat  “Organizacija školskog sportskog takmičenja u jahanju – “Sport za sve ", sa decom uzrasta od sedam do četrnaest godina, iz specijalnih osnovnih škola " Miloje Pavlović " i " Novi Beograd " i " Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine ".

2015. godine bila sam trener terapijskih konja i volonter u projektu „Podrška deci predškolskog uzrasta kroz terapiju i aktivnosti pomoću konja“kod dece sa razvojnim poremećajima i motoričkim smetnjama, u sardanji predškolske ustanove “Čukarica” i Udruženja za hipoterapiju i aktivnosti pomoću konja “Potkovica”. Volonteriski rad u udruženju 2014. -2015.godine.

 

KONTAKT

AGENCIJA ZA ZAPOŠLJAVANJE MIRNA KUĆA

Admirala Geprata br 8 sprat 1
BEOGRAD

Telefoni:
011 3065 492
065 3620 904
063 73 03 911

nega@mirnakuca.com

bebisiting@mirnakuca.com

www.mirnakuca.com