Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
Flag Counter

                                  

O NAMA

Agencija za zapošljavanje MIRNA KUĆA

DOZVOLA ZA RAD MINISTARSTVA ZA RAD,ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA
BROJ:021-03-00038/2008-15-4

11000 BEOGRAD
ADMIRALA GEPRATA br 8 

 

Agencija za zapošljavanje MIRNA KUĆA je osnovana je 2008. godine.

Imamo dozvolu za rad Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja za poslove posredovanja i zapošljavanja. Do sada smo zapošljavali profile koji su obavljali usluge pomoći u kući: bebisiting, nega starih i bolesnih lica, domaćice kuće, održavanja poslovnih prostora, stambenih zgrada, apartmana, hostela i spotskih objekata.

Svoju delatnost proširićemo na zapošljavanje osoba sa invaliditetom, a aktivnosti ćemo usmeriti i na prekvalifikaciju nezaposlenih lica.

Naša baza obuhvata  oko 5.000 nezaposlenih lica različitih stručnosti koja su preko nas tražila zaposlenje. Do sada smo ostvarili uspešnu saradnju sa 2.400 klijenata na čiji zahtev smo odgovorili selektujući i zapošljavajući odgovarajuće profile.

Od 2009. godine naši zaposleni radnici obavljaju poslove održavanja, pratnje dece u školu, recepcionarske poslove u Internatonal School of Belgrade.

Naš tim menadžera za ljudske resurse i psihologa bavi se tim bildingom preduzeća.

Predavanja iz oblasti poslovne komunikacije obuhvataju savremene teme kojima se povećava produktivnost firmi i poboljšavaju međuljudski odnosi.

 

 

 

MIRJANA LUKIĆ

Vlasnica i direktorka MIRNE KUĆE

Menadžer za rad u zapošljavanju, diplomirani vaspitač,
Montesori vaspitač

 

Posle sedamnaest godina rada kao business administrator, u svojoj 41.godini shvatila sam da mogu ostati bez posla i da moram sebe da zaposlim. Imala sam radno iskustvo menadžera, zastupnika italijanske trgovinske firme, vaspitača i bebisitera sa 11 dece u zemlji i inostranstvu. To iskustvo omogućilo mi je uvid da se svaki posao može uraditi dobro i profesionalno ako mu se priđe odgovorno i sa punom svešću. To je samo pitanje volje.

Počela sam da razmišljam šta bih mogla da radim. Želela sam da se osamostalim i da iskoristim svoje iskustvo i prednosti. Ono što volim jeste, pre svega, rad sa porodicama i rad sa decom. Ono što znam jeste menadžment, finansije i rukovođenje. Spojivši to, sama sam sebi osmislila posao. Isto pravilo primenjujem na svakog čoveka koji dođe u agenciju da potraži posao – ono što znaš  spojiš sa onim što voliš. Putanja je vrlo jednostavna i tu sliku može da vidi svaki čovek.

Prekfalifikovala sam se u menadžera u zapošljavanju i zapošljavanjem sebe počela da zapošljavam ljude. Bavim se posredovanjem u bebisitingu, zapošljavanjem i predavač sam u oblasti tim bildinga. Godine 2010–2012. kreirala sam i sprovodila program u bebisitingu Montesori kod kuće.

 

                   

 

 

MARIJA MAŠA MARAN                     

Diplomirani socijalni radnik

Menadžer u zapošljavanju

 

Završila sam muzičku gimnaziju „Mokranjac“ u Beogradu koja mi je omogućila da učestvujem na velikim koncertima i turnejama u zemlji i inostranstvu i tako steknem širinu u komunikaciji i slobodu javnog nastupanja i otvorenosti prema ljudima.

Završila sam Fakultet političkih nauka , smer socijalna politika i socijalni rad. Studije su mi omogućile učešće na različitim radionicama, praksi i istraživački projektima u radu sa decom, starim ljudima, raseljenim ljudima i vulnerabilnim grupama.
Najveće moje iskustvo je jednogodišnje stažiranje u CZODO Zvečanska gde sam radila kao pripravnik socijalni radnik. Moj posao bio je: prijem i zbrinjavanje dece, organizovanje aktivnosti, nega i briga o deci, praćenje u školu, kontakti sa porodicama, rad sa usvojiteljima, timski rad u evaualaciji i izradi izveštaja. Bez obzira ne težinu posla najveća nagrada mi je bila svakodnevni susret sa decom, njihovi zagrljaji, radost, druženje sa njima i njihova postignuća.

Od 2016.godine u Agenciji Mirna kuća vodim posredovanje za porodice kojima je potrebna bebisiterka, radim poslove HR sa svim licima koja traže zaposlenje. Jedan sam od autora programa i predavač u projektu obuke negovateljica u radu sa starim i bolesnim licima u kućnim uslovima. Učestvujem u radionicama, predavanjima tim buildinga i humanitarnim aktivnostima koje organizuje agencija. Volontiram u CZODO Zvečanska na Montesori radionicama u radu sa decom sa posebnim potrebama.

  

KONTAKT

AGENCIJA ZA ZAPOŠLJAVANJE MIRNA KUĆA

Admirala Geprata br 8 sprat 1
BEOGRAD

Telefoni:
011/3065 492
065/3620 904
063/73 03 911

nega@mirnakuca.com

bebisiting@mirnakuca.com

www.mirnakuca.com